Advokátní kancelář
VÁŠ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ, ŘEŠENÍ SPORŮ A OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Stavební právo, právo nemovitostí a developerské projekty

Nové bydlení či investice bez stresu

Svým klientům dlouhodobě zajišťujeme poradenství ve všech otázkách týkajících se výstavby a převodů nemovitostí, včetně podpory developerských projektů.

Vypracujeme Vám smluvní dokumentaci pro koupi či prodej nemovitosti, zajistíme advokátní úschovu finančních prostředků, vyjednáme smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby či pomůžeme řešit problematickou kolaudaci. Poskytujeme právní poradenství rovněž společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvům.

Máme zkušenosti s kompletním právním zajištěním developerských projektů bytové výstavby, jakož i s nákupy větších investičních celků jak od přímého vlastníka, tak prostřednictvím insolvenčního řízení či dražeb.

Nákupy a prodeje nemovitostí známe ze všech stran!

Právo obchodních korporací

Bezproblémový chod společnosti 

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti korporátního práva.

Založíme Vám společnost ve formě, jakou si zvolíte, a poradíme s vhodným nastavením jejího fungování. V případě potřeby jakýchkoliv změn ve společnosti vypracujeme potřebnou dokumentaci a zajistíme zápis nových údajů do obchodního rejstříku.

Potřebujete přizpůsobit společenskou smlouvu novým právním předpisům nebo zkontrolovat, zda máte v pořádku veškeré listiny v obchodním rejstříku? Neváhejte se na nás obrátit!

Svým klientům poskytujeme rovněž právní služby v oblasti přeměn společností (změna právní formy, štěpení společnosti), se kterými máme rovněž zkušenosti. 


Vymáhání pohledávek 


Právní pomoc obětem trestných činů, 

náhrada škody 

Řešte své pohledávky efektivně

Poskytujeme veškeré právní služby spojené s vymáháním pohledávek.

Váš nárok posoudíme a nalezneme nejvhodnější řešení zohledňující konkrétní situaci a ekonomický stav dlužníka.

Sázíme na účinné mimosoudní jednání s dlužníkem a postup, který Vám nebude generovat další zbytečné náklady. V případě zahájení soudního sporu Vás pak budeme zastupovat ve všech úkonech směřujícím k vymožení pohledávky prostřednictvím exekuce. 

Domozte se svých nároků

Byla-li Vám způsobena škoda ať už trestným činem nebo jednáním, které za trestné sice z hlediska zákona považováno není, ale Váš život i přes to citelně zasáhlo, neváhejte se na nás obrátit.

Pomůžeme Vám domoci se náhrady škody a budeme Vaším průvodcem spletí trestního i dalších navazujících řízení. Obětem trestných činů zajistíme maximální čerpání jejich práv a nejvyšší možný komfort v rámci průběhu úkonů trestního řízení. 

Máme pochopení pro Vaši situaci.

Jiná životní situace?

"Šedé je právo a zelený je strom života."

Potřebujete právní radu v úplně jiné oblasti, než o které jste se zde dočetli? Zavolejte nebo k nám Váš problém přijďte probrat osobně. Vyjma zde výslovně zmíněných témat poskytujeme našim klientům právní služby i v oblasti práva rodinného, pracovního, správního a dalších.