Naše motivace
Komplexní právní služby · Individuální přístup · Profesionalita

Advokátní kancelář Mgr. Pavlíny Komedové poskytuje komplexní právní servis s ohledem na individuální potřeby klienta a veškeré souvislosti řešeného případu. 

Naše klienty respektujeme. Pracujeme vždy v jejich zájmu. 

Svou práci proto děláme efektivně, neprovádíme zbytečné úkony a snažíme se nezatěžovat naše klienty vícenáklady. 

Každý případ pečlivě hodnotíme a nepouštíme se do marných soudních sporů, neefektivního vymáhání nedobytných pohledávek a dalších právních činností, za které nám klient bude pouze hradit odměnu, aniž by měl ve skutečnosti reálnou naději domoci se svých nároků. 

Jsme pevně přesvědčení, že mnoho na první pohled těžko řešitelných sporů lze odstranit korektním jednáním. Při němž svého klienta profesionálně zastoupíme. Z jednání odstraníme přebytečné emoce a vytvoříme prostor pro uzavření dohody, která klientovi zajistí jak dosažení jeho cílů, tak potřebný klid pro soukromý i pracovní život. 

Máme zkušenosti s efektivním vyjednáváním a dobré výsledky v uzavírání smírů a narovnání. 

Je-li jediným vhodným řešením sporu soudní řízení, zastupujeme klienta ve všech procesních úkonech. Samozřejmostí je pečlivé informování klienta o reálném stavu věci a projednávání všech procesních kroků. 

Svou práci děláme tak, abychom Vám byli skutečně nápomocni při řešení Vašich životních a pracovních situací. Váš úspěch je pro nás zadostiučiněním.