Kdo jsme
VÁŠ ÚSPĚCH JE PRO NÁS ZADOSTIUČINĚNÍM


Mgr. Pavlína Komedová, advokát

Studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dokončila v roce 2011. Již během studia získávala zkušenosti v advokátní kanceláři se specializací na obchodní právo, oblast stavebnictví a právo obchodních společností. Poskytuje mj. kompletní servis stavebním společnostem či developerům, jakož i soukromým kupcům a investorům, kteří nemovitosti do svého vlastnictví nabývají. Má zkušenosti s kompletní přípravou projektů a jejich realizací včetně prodeje finálních nemovitostí.


V rámci své praxe však získala zkušenosti i v mnoha dalších právních odvětvích - od práva pracovního či správního, přes právo rodinné. Díky svému širokému záběru je schopna vidět Vaši situaci s nadhledem a vymyslet cesty, které vedou ke skutečnému řešení.


V oblasti práva trestního pak Mgr. Pavlína Komedová zastupuje poškozené při vymáhání jejich nároků a práv na důstojné zacházení ze strany orgánů činných v trestním řízení. V rámci činnosti PRO BONO pracuje jako dobrovolník - poradce pro oběti trestných činů v Bílém kruhu bezpečí. Zároveň je vedena v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů při Ministerstvu spravedlnosti).

Další činností je také poskytování služeb klientům se specifickými duševními potřebami (spolupráce např. se spolkem KOLUMBUS zaměřeném na pomoc lidem s duševním onemocněním). Společnou řeč lze najít vždy.


Mgr. Pavlína Komedová hovoří plynně anglicky a poskytuje služby rovněž zahraničním klientům.

Mgr. Sandra Červenková, advokátní koncipientka

Studium Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dokončila v roce 2015. Během studia působila v advokátní kanceláři se zaměřením zejména na občanské a obchodní právo. V rámci své dvouleté praxe v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace a v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost získala cenné zkušenosti v oblasti práva veřejných zakázek.