Články ke stavebnímu právu

Vlastníte pole? Víte, jak ho zabezpečit před nešetrným zacházením? Lze v pachtu vyžadovat ekologické zemědělství?

20. 4. 2021 

Možná mezi ně patříte také. Soukromých vlastníků půdy jsou v České republice miliony (konkrétně 3,2 mil.) a drtivá většina z nich svou půdu pronajímá profesionálním zemědělcům, družstvům a společnostem. Každý vlastník má ale možnost svou půdu před nevhodným užíváním chránit. Jak na to?

Celý text k přečtení zde... https://www.estav.cz/cz/9389.jak-zabezpecit-sve-pole-pred-nesetrnym-zachazenim-lze-v-pachtu-vyzadovat-ekologicke-zemedelstvi  

 

Pronájem či pacht zemědělských pozemků? Co si může domluvit majitel s uživatelem pole či sadu?

 17. 2. 2021 

V České republice je v současné době asi 3,2 milionu vlastníků půdy. Málokdo z nich však půdu využívá sám, většině z ní plyne výnos ve formě nájemného nebo pachtovného, které jim platí zemědělci a jiní podnikatelé hospodařící na jejich pozemcích. Jaký je rozdíl mezi nájmem a pachtem a co je dobré při uzavírání smlouvy vědět? 

Celý text k přečtení zde... 

https://www.estav.cz/cz/9375.pronajem-ci-pacht-zemedelskych-pozemku-co-si-muze-domluvit-majitel-s-uzivatelem-pole-ci-sadu


Kolaudace: Co to je, jaká byla v minulosti, jaká je dnes. Co chystá nový stavební zákon?

6. 1. 2021

Kolaudace je dlouholetým symbolem veřejné kontroly dokončených staveb. Její podstatou je provedení jakéhosi výchozího přezkoumání souladu hotové stavby s původním projektem i všemi pravidly a normami, které je při stavbě nutné dodržovat. Obsah a rozsah kolaudace se však během doby poměrně výrazně změnil. Kde se přitom kolaudace vzala? Které stavby je nutné kolaudovat v dnešní době, a u kterých se již kolaudaci můžeme vyhnout? A co se změní v případě přijetí nového stavebního zákona? 

 Celý text k přečtení zde ...https://www.estav.cz/cz/9247.kolaudace-rodinneho-domu-co-to-je-jak-probiha-a-jake-zmeny-chysta-novy-stavebni-zakon

Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území

9.7.2019

Leckterý vlastník louky či obdobného pozemku mimo obecní zástavbu by jej rád využil i jiným způsobem, než je jen uspokojivý pocit z faktu, že mu tento kus půdy patří. Chce-li zde však vytvořit místo pro občasnou relaxaci, potřebuje k tomu alespoň základní zázemí - chatu. Jaké jsou možnosti zajištění takového zázemí? A co je a co není možné s takovým pozemkem provést, případně na něm postavit?

Celý text k přečtení zde ... (https://www.estav.cz/cz/7676.mohu-si-postavit-chatu-na-louce-co-je-a-neni-mozne-postavit-v-nezastavenem-uzemi)


Místní poplatky obci a daně spojené s vlastnictvím domu, bytu či pozemku

4.12.2019

Vlastnictví a obývání nemovitosti je spojeno mimo jiné s náklady ve formě poplatků a daní, jejichž výše se obec od obce liší. Právem každé obce je požadovat po vlastnících nemovitostí a občanech, kteří mají v obci trvalé bydliště, úhradu poplatků do obecní kasy. Obec je však limitována zákonem (konkrétně zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích), který stanovuje pravidla a hranice pro ukládané poplatkové povinnosti. 

Celý text k přečtení zde ... (https://www.estav.cz/cz/8144.mistni-poplatky-obci-a-dane-spojene-s-vlastnictvim-domu-bytu-ci-pozemku)

Právo na bydlení: Kdy má majitel bytu právo na vystěhování obyvatel

30.1.2020

Právo na bydlení patří mezi základní lidská práva a svobody. Může být ale i v kolizi s jiným právem. Jak je to s rodinnou domácností a ochrannou rodiny, společným jměním manželů nebo vystěhováním obyvatel v exekuci? Ne vždy lze automaticky prosadit vlastnické právo na dům či byt před právem na bydlení. 

Celý text k přečtení zde ... (https://www.estav.cz/cz/8339.pravo-na-bydleni-kdy-ma-majitel-nemovitosti-pravo-na-vystehovani-obyvatel)


Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?

 19. 2. 2020 

Praktickým příslušenstvím rodinného domu a jeho zahrady je místo pro relaxaci, parkování auta nebo uložení zahradního nářadí. Často tak vedle domků vyrůstají různé altány, pergoly či terasy. Které z těchto drobných zahradních staveb je možné na pozemek umístit "jen tak" a pro které je již třeba zajistit svolení stavebního úřadu? 

Rozhovor: územní plánování

24.9.2020

Rozhovor při příležitosti stavebního veletrhu For Arch ze studia TZB-info. Témě: územní plánování. 

Začátek rozhovoru v čase 23:15, viz odkaz na videozáznam zde ...

https://www.youtube.com/watch?v=wWPs12uYCeE&t=704s&ab_channel=TZB-info